Vejrstationer
Vejrstationer til alle professionelle i erhverslivet - som har brug for unikke vejrdata


Vores kunder er:
Vindmølleproducenter, Store entreprenører, Bygherrer, Letbaner, El-selskaber, Forsyningsselskaber, Biotek-firmaer, Universiteter, Store landbrug, Festivaler, Teknologiske Instituter, Genbrugspladser, Havne, Miljørådgivere, Stilladsfirmaer, Ejendomsadministratorer, Konsulentfirmaer.
CUMULUS AS sælger professionelle vejrstationer og drift til det industrielle segment
Sensorvalget kan skabe data på videnskabeligt niveau

                    Vejrstation nyheder
DTU video om Cumulus
Cumulus viser sommerskyer      forår      sol nedgang
Vejrsensorerne er monteret så dataene kan bruges


Regnmåleren er monteret 40 cm fra masten
10 X diameteren på masten - ellers kan den påvirke dataene.

Regnmåler

Vindmålinger giver ofte udfordringer

Vejrstation
Vinden er stærkt påvirket af terrænet – dvs. af træer, huse og landskabet. Enhver vindmåling bør derfor være i en god højde – som World Meteorological Organization også anbefaler. Vinddataene kan altid reduceres til en lavere højde – det omvendte er ikke muligt. Vindsensoren er her en ultralydssensor (ingen bevægelige dele).


© CUMULUS A/S, Venlighedsvej 6, 2970 Hørsholm, +45 57 52 90 28, info@vejrstationer.dk