Landbruget


CUMULUS AS leverandør til dansk landbrug i mere end 10 år

Fra en CUMULUS vejrstation får du vejrdata, som er målt på den rigtige måde - derfor kan de bruges!
Vore kunder er landets største godser og forsøgsgårde - både i Danmark og i udlandet.


Optimer din produktion med en vejrstation

- ta’ de rigtige beslutninger – når du skal:

 • sprøjte kl. 3 om morgenen
 •  så dine afgrøder – er fx jordtemperaturen den rigtige?
 •  beslutte hvilken mark I skal arbejde på i dag - kan spare mange km.
 •  høste – hvor er det tørt?
 •  gødske
 •  finde ud af hvor langt dine afgrøder er

 •  

  En enkel løsning

        - til et krævende erhverv


          Hjælp til sprøjteføreren


   

  Få et geografisk overblik

  Hvordan er vejret rundt om på driftsarealet. Bare 10 km kan gøre en stor forskel.

  Udlandet
  En Cumulus vejrstation kan også sættes op i udlandet. Der står Cumulus vejrstationer i Polen og i England. 


   

  En vejrstation som kan placeres det rigtige sted

  En løsning uden krav til ledningsforbindelser, egen computer, programmer og overvågning.

   


  Den mest optimale løsning er en vejrstation med:   

  • Vindretning og styrke

  •  Temperatur

  •  Luftfugtighed

  • Jordtemperatur

  •  Regnmåler

  • Jordfugtighed

   


  Den mest brugte i landbruget

  Leveres på en mast med vindmåleren i ca. 3 meters højde. Vinden måles og angives officielt i ti meters højde. I forbindelse med sprøjtning er det for højt, da vindforholdene nede ved afgrøderne oftest er noget anderledes. Temperatur- og fugtighedsmåleren skal sidde i 2 meters højde og kan være monteret sammen med regnmåleren. 


  Skræddersyet

  Vi har udviklet en vejrstation, som lever op til de krav erhvervet i mange år har ønsket sig - nemlig en station som er enkel og lige til at bruge. Vores station kræver kun adgang til Internettet for at se dataene og evt. downloade dem. Vores tilbud dækker både vejrstationen og selve driften. Hvorved der forstås indsamling af data og gøre dem tilgængelige på hjemmesiden www.vejrstationer.dk samt overvågning af stationen. Vi giver også meteorologisk rådgivning, hvis der er tvivl om fortolkningen af dataene.

  I vores nabolande er vejrobservationer i landbruget væsentligt mere udbredt - så her er en løsning, som kan bringe dansk landbrug op på niveau med dem, vi normalt sammenligner os med.