En vejrstation kan sende data til mange personer/enheder

 Mange vejrstationer kan sende data til en person/enhed

 Vejrstationerne kan sende data til en eller flere personer/enheder